Kopieer link
Sluiten
Mondzorg Oost

RECHTE TANDEN

Beugels zijn op lagere- en middelbare scholen een vertrouwd beeld. Maar wat zijn de normen om een beugel te overwegen? Moet elk gebit dat niet helemaal recht is altijd gecorrigeerd worden, of spelen er meer zaken mee. En in hoeverre heeft de patiënt inspraak? Wanneer jij of je kind het advies krijgt om een afspraak te maken met een tandarts voor orthodontie, dan roept dat veel vragen op. Vragen die wij hieronder beantwoorden. Een beugeltraject duurt enige tijd. Dat vraagt een weloverwogen beslissing.
24 januari, 2023

Rechte tanden

Hoe ontstaan scheve tanden?

Scheefstand van de tanden en kiezen ontstaat meestal doordat er onvoldoende plek in de kaak is wanneer de volwassen tanden doorkomen. Recht omhoog gaat niet, dus gaan ze schuin omhoog. Hoe minder ruimte er in de kaak is, hoe meer scheefstand.

In Nederland wordt er doorgaans gebeugeld wanneer de kaak volgroeid is. Het vergt flink wat tijd en moeite om alle tanden en kiezen dan zo veel mogelijk recht te zetten.

Bij Mondzorg Oost beugelen wij liever tijdens de groei van het kaakbot. Het beugeltraject duurt dan veel korter en de tanden hebben meteen de ruimte om recht te groeien. Voorkomen is beter dan genezen. Bij volgroeide gebitten is het corrigeren van de vorm van het kaakbot vaak de eerste stap in het beugelproces, zodat er meer ruimte ontstaat om de tanden en kiezen recht te zetten.

Is het mogelijk om zonder beugel rechte tanden te krijgen?

Wanneer je tanden scheef staan, kun je deze niet recht zetten zonder een beugel te gebruiken. Het is echter wel mogelijk om de scheefstand minder op te laten vallen door kleine tandcorrecties uit te voeren. Bijvoorbeeld door een klein stukje af te slijpen. Daarnaast kun je iets naar achter liggende tanden wat opdikken, door er hele dunne plaatjes (facings) op te plaatsen. Hierdoor ziet het geheel er rechter uit.
Niets is echter zo mooi als puur natuur. Daarom is het altijd beter om de tandstand te corrigeren dan om de scheefstand te maskeren. Op de lange termijn is je gebit dan ook beter schoon te houden.

Wat zijn de normen om een beugel aan te raden?

Is er bij scheefstand altijd een beugel nodig? Nee, een geringe scheefstand kan ook charmant zijn. Het al dan niet gaan beugelen moet een weloverwogen keuze zijn. Er zijn een aantal normen waarbij wij aanraden om het gebit door een tandarts voor orthodontie te laten beoordelen.

Wij verwijzen je naar een tandarts voor orthodontie als wij zien dat:

 • Er een doorbraak problematiek is
 • De scheefstand een stapeling van problemen kan gaan veroorzaken
 • Er iets ‘niet lekker kijkt’ in het gezicht, dus niet harmonieert
 • Het gebit zo scheef staat dat het niet goed reinigbaar is
 • De beet niet goed is
 • Een kind niet genoeg lucht krijgt

In de loop der jaren verergeren klachten aan het gebit. Er valt dus veel te winnen wanneer je bijtijds de stand van de kaak, tanden en kiezen corrigeert.

Wanneer is er geen reden om een beugel aan te raden?

Wij streven niet naar perfectie. Wij bekijken het gebit op deze punten:

 • Of er functionele problemen zijn
 • Of jij goed kan kauwen
 • Of je gebit goed te reinigen is
 • Of het er charmant uitziet

Als deze punten in orde zijn, dan is het absoluut geen reden om te gaan beugelen.

Wanneer ga je over op orthodontie bij een kind?

Veel tandstandproblemen zijn voorspelbaar. Daarom is het waardevol als wij het gebit al op 5 jarige leeftijd kunnen beoordelen. Vervolgens doen wij dit ook op 7 en 9 jarige leeftijd om de ontwikkeling in kaart te brengen. Hierdoor kunnen wij bepaalde problemen aan zien komen. Wij sturen het liefst tijdens het groeiproces, zodat de kaak meteen zo goed mogelijk wordt gevormd. Deze behandeling is veel minder belastend voor het kind dan wanneer het kaakbot volgroeid is. Daarbij duurt het veel korter om de juiste kaakstand te creëren.

Door de groei van het kaakbot te begeleiden kan de relatie tussen boven- en onderkaak goed op elkaar afgestemd worden. Wanneer de kaak met het melkgebit breed genoeg is, hebben alle volwassen tanden en kiezen voldoende ruimte om zonder problemen recht te groeien. Wij pleiten voor veel eerdere diagnostiek en indicatiestelling dan gebruikelijk is in Nederland, want: “Voorkomen is beter dan genezen.” Er wordt meestal gewacht totdat alles doorgekomen is en dan krijg je een stapeling van problemen.

Orthodontie wanneer het kaakbot volgroeid is

Bij oudere kinderen en volwassenen vergt orthodontie een andere manier van werken, meer reactief. Wij bekijken wat de huidige situatie is en hoe we daar het beste mee kunnen werken om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Kiezen trekken is voor ons de laatste optie. Dat is iets wat wij bij Mondzorg Oost liever niet willen. Wij willen problemen voorkomen, waardoor de ingreep veel minder heftig is. Dat geldt voor alle behandelingen in onze praktijk. Naast dat wij tanden en kiezen waar mogelijk altijd willen behouden, is het trekken van kiezen vaak niet mooi. De tanden worden naar achteren verplaatst en het gezicht vlakt af. Eerst bekijken wij of we door middel van een plaatbeugel de kaak kunnen verbreden, waardoor er voldoende ruimte ontstaat.

Wat is een plaatbeugel?

Bij Mondzorg Oost maken wij vaak gebruik van de Hyrax, ook wel spreidbeugel genoemd. Dit is een soort schroefplaatje dat op de kiezen in de bovenkaak gelijmd wordt om:

 • In een korte periode je bovenkaak breder te maken
 • Meer lucht te krijgen via je neus
 • Meer ruimte te creëren in je boven- en onderkaak

Met deze beugel krijg je in een korte tijd een heel stabiel eindresultaat. Je kan hier zo’n 4 mm tandbooglengte mee winnen, waardoor je veel meer ruimte krijgt. Doordat de kaakboog breder wordt, komen de voortanden automatisch naar achter en meer naast elkaar te staan.

Waar moet jouw beugel aan voldoen?

De keus voor het type beugel wordt mede bepaald door jouw wensen:

 • Wat vind jij prettig
 • Hoeveel discipline denk je te hebben
 • Mag het gezien worden, of mag het niet gezien worden

De behandelmethode is uiteraard afhankelijk van het probleem. Wij onderzoeken eerst de mogelijkheden en bespreken daarna de opties.


Het effect van orthodontie

4 Redenen om een afspraak te maken bij een Mondzorg Oost orthodontie

 • Een eerste reden is dat wij niet alleen tanden rechtzetten, wij maken mooie gezichten. De stand van de kaak is bepalend voor de vorm van de onderste gezichtshelft. Een smalle kaak, waarbij de tanden naar voren gedrukt worden, geeft een heel ander gezicht dan een bredere kaak waarbij de tanden meer naast elkaar komen te staan. Daarnaast kan een verkeerde stand van de kiezen een scheefstand in het gezicht veroorzaken. Mensen kunnen zich onzeker voelen als hun tanden scheef staan. Dan kan het heel waardevol zijn om de tanden en kiezen te corrigeren.
 • Een tweede reden is het feit dat een scheef gebit lastiger te reinigen is dan een gebit waar de tanden en kiezen recht staan. Op den duur kan er daardoor veel schade aan het gebit ontstaan. Je gaat dan beugelen om problemen te voorkomen.
 • Een derde reden is dat een verkeerde kaakstand problemen kan geven. Kinderen met een te smalle bovenkaak krijgen vaak te weinig lucht. Er is teveel luchtweerstand in de neus. Op het sportveld zie je deze kinderen rennen met de mond open en een lang gezicht.
 • Een vierde reden is dat de vorm van de kaak een rol spelen bij praat- en slikproblemen. Kinderen slikken dan bijvoorbeeld met hun tong tussen de voortanden. Wij werken daarom vaak samen met logopedisten. Wanneer zij twijfelen of de kaak een rol speelt in de spraakproblemen, dan verwijzen zij het kind (of de volwassene) naar ons door. En wanneer wij merken dat verkeerde spraak- of slikgewoonten aanwezig blijven nadat het beugeltraject afgerond is, adviseren wij de patiënt om naar de logopedist te gaan.

Met behulp van orthodontie valt er dus veel meer winst te behalen dan het rechtzetten van de tanden. Het is niet alleen mooi, maar meestal ook functioneel.

Het belang van rechte tanden

Wanneer je met iemand praat, dan kijk je naar de ogen en naar de mond. Als je gebit in orde is, dan praat en lach je vrijuit. Maar als jij je niet prettig voelt met je gebit, dan praat je met je lippen zo veel mogelijk op elkaar en met je hoofd naar beneden gebogen. Dat kan door een scheefstand komen of bijvoorbeeld door een verkleurde tand of ontbrekende kies. Met een verzorgd gebit met rechte tanden maak je een gezonde en frisse indruk. Daarbij wil ik opmerken dat een verzorgd gebit absoluut niet perfect hoeft te zijn. Het gaat erom dat jij je er prima bij voelt en niet of het er net zo uitziet als het gebit van bepaalde influencers.

Een mooi en recht gebit maakt een wereld van verschil:

Een vriendin en collega van mij noemt zich ‘de Straattandarts’. Zij repareert gebitten van daklozen. Vaak zijn dat mensen die met de daklozenkrant bij de supermarkt staan. Het mooie is, dat deze daklozen na de behandelingen vaak een baan vinden, bijvoorbeeld als productiemedewerker. Doordat ze een verzorgd gebit hebben, worden ze sociaal geaccepteerd.

Beugelen? Zo verloopt het proces

Beugelen is maatwerk. Bij een verwijzing naar orthodontie bij Mondzorg Oost, verloopt het traject als volgt:

Bij de eerste intake wordt naar het gebit gekeken en worden de wensen besproken. Vervolgens wordt er een lichtfoto gemaakt: door middel van een fototoestel en spiegels wordt het gebit in kaart gebracht. Hiervan wordt een afdruk of een digitale scan gemaakt. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt de diagnose gesteld, gevolgd door uitleg en een advies om wel of niet te gaan beugelen.

Wanneer besloten wordt om het beugeltraject te starten, vindt er aanvullend onderzoek plaats en wordt er een panoramafoto gemaakt. Soms wordt er ook een foto van opzij gemaakt. Bij jonge kinderen kun je hiermee de groei van tanden en kiezen in kaart brengen en hoe zich dat verhoudt tot het gezicht. Als de kaak volgroeid is, kun je hiermee de stand van de tanden, kiezen en wortels in kaart brengen. Vervolgens worden hier allerlei berekeningen op losgelaten.

Is ‘gips’happen noodzakelijk?

Nadat de panoramafoto gemaakt is, wordt het gebit digitaal gescand. ‘Gips’happen is hierdoor niet meer nodig. Met deze scan wordt berekend wat het uitgangspunt is en welk resultaat er te behalen valt. Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een voorstel gedaan en leggen wij uit:

 • Om welke beugel(s) het gaat
 • Hoe lang de draagperiode is
 • Wat het aan inzet/ discipline van jou vraagt
 • Hoe de beugels en het gebit gereinigd moeten worden
 • Wat het verwachte eindresultaat is

Soms kun je direct starten, soms adviseren wij om de behandeling pas over 1 of 2 jaar te starten in verband met de groei van het gebit of de wachttijd van de verzekering.

Uitgebreid orthodontie behandelplan, zodat je weet waar je aan toe bent

Wanneer besloten wordt om te gaan beugelen, dan geven wij jou een duidelijke behandelreeks. Hierdoor weet je precies waar je aan toe bent en wanneer er wat wordt gedaan. Van tevoren leggen wij alle stappen uit. Daarnaast krijg je bij elke volgende stap extra uitleg over die stap. Wij werken heel voorspelbaar: je weet altijd waar je aan toe bent. Uiteraard zijn er snelle en langzame groeiers waardoor het beugelproces iets sneller of juist langzamer verloopt.

Feestelijke afsluiting van het beugeltraject

Aan het eind van het traject gaat de beugel eruit en wordt het gebit gereinigd. Het is altijd een mooi moment als de spiegel overhandigd wordt en het gecorrigeerde gebit bewonderd kan worden. Vervolgens worden er eindfoto’s gemaakt om het dossier compleet te houden.
Omdat het beugeltraject een grote verandering oplevert, vragen wij altijd of het eindresultaat vastgelegd mag worden met een fotoshoot. Ouders, partner, broer of zus mogen erbij op de foto, waardoor het altijd een gezellige afsluiting wordt van de beugelperiode. Uiteraard krijg je een mooie foto mee naar huis.


Wat kost orthodontie?

De kosten van orthodontie zijn onder andere afhankelijk van het type beugel en de tijd die nodig is om het gewenste eindresultaat te bereiken en te behouden. Dit is voor iedereen anders. Pas wanneer het behandeltraject bepaald is, kan een reële indicatie van de kosten gegeven worden.

Een beugel is over het algemeen goed te verzekeren. Orthodontie is per jaar verzekerbaar, hierdoor is het mogelijk om na een jaar te switchen van verzekeraar. Veel verzekeraars hanteren een acceptatieperiode waarin je beugel niet vergoed wordt. Hier moet je dus rekening mee houden.

Wanneer ervoor gekozen wordt om het beugeltraject te starten, dan kunnen wij helpen met de verzekering. Wij kijken naar je huidige verzekering en helpen eventueel om een aanvullende verzekering kiezen.

Hoe werkt een onzichtbare beugel of doorzichtige beugel?

Wanneer je geen blokjes op de tanden wilt, dan kun je een onzichtbare beugel kiezen. Deze beugel wordt ook wel doorzichtige beugel genoemd en bestaat uit een kunststof hoes die je over je tanden en kiezen schuift. De onzichtbare beugel zit niet vast, waardoor je hem makkelijk uit je mond kan halen. Het aanmeten gaat als volgt:

 • Het gebit wordt digitaal opgemeten, waarna de computer nauwkeurig de eindstand berekent en alle tussenliggende stappen
 • Voor elke stap wordt een kunststof beugel gemaakt. Voor elke volgende stap krijg je dus een nieuwe beugel

Je doet de beugel alleen uit tijdens het eten, tijdens het tandenpoetsen en het reinigen van de beugel. Tijdens het eten kun je er ook voor kiezen om de beugel in te houden.

De voor- en nadelen van een onzichtbare beugel

Het voordeel van een onzichtbare beugel is dat je het gehele beugeltraject kan doorlopen, zonder dat iemand ziet dat jij een beugel hebt. Het nadeel van deze beugel is de therapietrouwheid. Je tanden worden alleen gecorrigeerd als je de beugel elke dag minimaal 22 uur draagt. Doordat de beugel makkelijk uit te doen is, vergt het enige discipline om hem consequent te dragen.
Met name in de vakanties wordt de beugel vaak uitgedaan. Na de vakantie blijkt dan dat er een paar stappen terug gedaan zijn, waardoor de totale beugeltijd een stuk langer wordt. Dit valt dan zo tegen, dat het daarna extra veel moeite kost om de beugel dagelijks voldoende uren te dragen. Uitdoen is geen werking. Lang uitdoen is terugval.

Wanneer wordt er gekozen voor een slotjesbeugel?

Voor de slotjesbeugel worden verschillende benamingen gebruikt:

 • Blokjesbeugel
 • Brackets(beugel)

De slotjesbeugel wordt in Nederland het meest toegepast. Om de beugel minder op te laten vallen, kan er gekozen worden voor witte kunststof blokjes. Veel mensen vinden dit mooier dan de metalen blokjes, al is metaal technisch wel het beste.

Welke voordelen heeft een slotjesbeugel?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een slotjesbeugel:

 • Je kan de beugel niet uitnemen, waardoor het gebit zonder onderbreking gecorrigeerd wordt.
 • Er wordt een constante kracht op het gebit uitgeoefend. Dat is goed voor de botomvorming, waardoor de wortels in de juiste stand komen te staan.
 • Door middel van de blokjes kun je de tanden torken: per blokje kun je bepalen hoe je de tand of kies wilt corrigeren met de juiste wortelstand.

Wat zijn de nadelen van een slotjesbeugel?

Je kan alleen een goede keus maken, wanneer je weet waar je aan begint. Een slotjesbeugel heeft enkele nadelen:

 • De beugel en tanden moeten vaker schoongemaakt worden
 • De eerste dagen na het plaatsen voelen lippen en wangen rauw aan. Aan de tanden en kiezen is het geen vervelend gevoel.

De blokjes zijn wat scherp en vierkant. Wij zijn op zoek om een oplossing daarvoor te vinden, zodat het draagcomfort kan verbeteren.

Dit is de nieuwste beugel trend

We zien vaak een kind- ouderactie. Eerst corrigeren wij de gebitstand van de kinderen, en vervolgens komen de ouders met de vraag of er iets aan hun scheefstand gedaan kan worden. Ze zien dat het meevalt bij de kinderen en ze zien het resultaat, waardoor ze het vertrouwen krijgen.

Beugel bij volwassenen

Naast de noodzaak om te beugelen, kun je een beugeltraject starten om het gebit mooier te maken. Steeds meer volwassenen willen een esthetische correctie uit laten voeren. Soms alleen boven of alleen onder, soms alles tegelijk. Ervaring leert dat wanneer wij een kleine correctie uitvoeren bij volwassenen, dat ze halverwege meer tanden of kiezen willen corrigeren. In overleg wordt het behandelplan dan aangepast.

Wat is een wrap around beugel?

Wanneer het nodig is om het gecorrigeerde gebit na het beugeltraject stabiel te houden, wordt de wrap around beugel gebruikt. Dit is een uitneembare beugel die ’s nachts en soms ook overdag nog enige tijd gedragen moet worden.

Krijg je sneller gaatjes met een beugel?

Vaak denkt men dat je sneller gaatjes krijgt als je een beugel draagt. Wanneer jij eet en drinkt zoals je normaal eet en drinkt, dan mag de beugel geen probleem opleveren voor je gebit. Je moet je gebit en de beugel wel reinigen volgens de instructies. Wanneer het gebit niet goed gereinigd wordt, dan stoppen wij het beugeltraject. We screenen dit vooraf, maar toch komt het heel af en toe voor dat we de behandeling afbreken.
Het doel is: een mooier gebit. Wanneer je allemaal gaatjes en tandvleesproblemen ontwikkeld, dan wordt het gebit wel rechter, maar niet mooier door een beugel.

Wat mag je niet eten en drinken met een blokjesbeugel?

Met een beugel kan je alles eten en drinken. Maar ga geen hard eten aan de zijkant afbijten, zoals een wortel of een zuurstok, want daarmee kun je de blokjes loswrikken.
Om te voorkomen dat je vlekken op je tanden krijgt, leggen wij het lijmlaagje onder de blokjes iets over je tanden heen. Je mag prik drinken, maar met mate en houd het niet lang in je mond. Maar dit geldt voor alle soorten drinken en voor iedereen, dus ook zonder beugel.

Meer weten over beugels bij Mondzorg Oost

Wil je advies over het corrigeren van jouw gebit of dat van je kind? Neem dan contact met ons op voor een afspraak of voor meer informatie.

Mondzorg Oost